1 ליוני 2020

טבלת הסדרי נגישות לפי סניפים :                                                                 

הבהרה -חניית נכים – ההתייחסות הינה לחניות במתחמי הקניות ובילוי בהם הסניפים ממוקמים .

שם הסניף חניית נכים שרותי נכים בסניף אם לא היכן שולחנות נגישים כסאות עם ידיות כניסה נגישה ומעברים פנוייים האם קיימים תפריטים מונגשים? (ברייל)הערות
באר שבע

 

כן כןכןכןכןכן מתחם ישפרו פלנט , קומת כניסה.
ראשל"צ

 

כן

 

כןכןכןכןלאמתחם יס פלנט
עזריאלי ת"אכן לא,אין שרותים ,שרותי הקניון כ- 30 מ'כן לאכןלא מעלית עולה אל  המסעדה ,

בהליכים לשיפוץ ביניהם הנגשה

עזריאלי גבעתיים כן לא , אין שרותים , שרותי הקניון כ-  2 מטר    מהמסע'כןלא כןלא קומה 3 -מעלית במרחק כ-6 מ'
עזריאלי אילון ר"גכן לא ,אין שרותים , שרותי הקניון כ-20 מ' מהמסע' כן כןכןכןקומה 2 – מעלית במרחק כ 20 מ'
גלילות רמה"ש כן לא

 יש במתחם , מסדרון צמוד למסע'

כןכן

 

כן כן

 

מתחם סינמה סיטי ,קומת בידור ,מעלית כ- 10 מטר מהמסעדה
הסיבים פ"ת כןכןכןכןכןכןיש רמפה בכניסה אל המסעדה .
הקניון הגדול פ"תכן לא יש במסדרון הקניון כ 7 מ' מהמסע'כן כן כן לאכ- 5 מטר מהמעלית
G כ"ס

 

כןכן כן כן כן כןממוקמים בכניסה בשטח חיצוני פתוח
מול זכרון יעקב כן כן כן כן כן לאקומת בתי קולנוע – דרגנוע , מעלית כ- 8 מטר
גרנד קניון חיפה כןלא ,יש בקניון כ 30 מ' מהמסעדה כןלא כןלאליד המשביר , רדגנוע ומעליות כ- 50 מ' למסעדה
סינמול לב המפרץ חיפה כן לא ,יש בקניון כ 20 מ' מהמסעדה כן לא כן כןליד בתי הקולנוע , דרגנוע , מעליות כ- 50 מ'